EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:170:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 170, 23 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 170

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
23 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 922/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 874/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 925/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 30:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 927/2006 av den 22 juni 2006 om frigörandet av den särskilda omstruktureringsreserv som anges i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 rörande vissa nya gemenskapstullkvoter som är konsoliderade inom GATT

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2006 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 930/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2006 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 931/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2006 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 932/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 23 juni 2006

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 933/2006 av den 22 juni 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

25

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top