Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:165:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 165, 17 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 165

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
17 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 886/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 887/2006 av den 16 juni 2006 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 888/2006 av den 16 juni 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 11:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 890/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 11:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 891/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av högsta uppköpspris för smör för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 796/2006

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 892/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 11:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 893/2006 av den 16 juni 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 43:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 894/2006 av den 16 juni 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 april 2004 om avslutande av förfarandet mot Italien, regionen Friuli-Venezia Giulia, avseende bestämmelserna i utkastet till lag nr 106/1/A – ”Stöd för upprättandet av infrastruktur och tjänster i sektorn för godstransporter, omstrukturering av vägtransportsektorn och utveckling av kombinerade transporter” [delgivet med nr K(2004) 1376]  ( 1 )

17

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/418/GUSP av den 12 juni 2006 om stöd för IAEA:s verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och kontroll och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

20

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/419/GUSP av den 12 juni 2006 till stöd för genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/88/EG av den 14 december 2005 om ändring av direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus ( EUT L 344 av den 27.12.2005 )

35

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer ( EUT L 316 av den 2.12.2005 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top