Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 148, 02 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
2 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 817/2006 av den 29 maj 2006 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 798/2004

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 818/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 819/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 2 juni 2006

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 821/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 27:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 822/2006 av den 1 juni 2006 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 57/2006 EG

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 823/2006 av den 1 juni 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 824/2006 av den 1 juni 2006 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 825/2006 av den 1 juni 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 751/2006 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 826/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2094/2005

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 827/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 828/2006 av den 1 juni 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

49

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 maj 2006 om ändring av beslut 2005/1/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien [delgivet med nr K(2006) 1982]

50

 

*

Kommissionens beslut av den 29 maj 2006 om ändring av beslut 2006/135/EG vad gäller upprättandet av A- och B-områden i vissa medlemsstater på grund av utbrott av högpatogen aviär influensa [delgivet med nr K(2006) 2090]  ( 1 )

53

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska Centralbankens beslut av den 19 maj 2006 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2006/7)

56

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2006/386/GUSP av den 1 juni 2006 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2005/411/GUSP om restriktiva åtgärder mot Sudan

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top