EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:139:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 25 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
25 maj 2006


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 262/02/KOL av den 18 december 2002 om ändring för trettiofemte gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införande av nya riktlinjer avseende analysmetodik för statligt stöd i samband med så kallade stranded costs

1

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 263/02/KOL av den 18 december 2002 om ändring för trettiosjätte gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att ett nytt kapitel införs som kapitel 26A: Sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt

8

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 264/02/KOL av den 18 december 2002 om ändring för trettiosjunde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att ett nytt kapitel införs som kapitel 22: Stöd till undsättning och omstrukturering samt nedläggningsstöd till stålsektorn

24

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 196/03/KOL av den 5 november 2003 om ändring för trettioåttonde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införande av ett nytt kapitel 9B: Klagomål – formulär för inlämning av klagomål över stöd som påstås vara olagligt

28

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 197/03/KOL av den 5 november 2003 om ändring för trettionionde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att ett nytt kapitel införs som kapitel 34: Referensränta, diskonteringsränta och räntesatser som är tillämpliga vid återbetalning av stöd som olagligt beviljats

33

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 om de genomförandebestämmelser som avses i artikel i del II av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

37

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top