EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:124:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 124, 11 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 124

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
11 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2006 av den 10 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 713/2006 av den 10 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1695/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det franska interventionsorganet

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 714/2006 av den 10 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1164/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det polska interventionsorganet

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 715/2006 av den 10 maj 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

13

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 1702]

21

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2006 om att ge Republiken Polen tillstånd att inom sitt territorium förbjuda användning av sexton genetiskt modifierade majssorter med den genetiskt modifierade organismen MON 810, förtecknade i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, enligt direktiv 2002/53/EG [delgivet med nr K(2006) 1795]

26

 

*

Kommissionens beslut av den 10 maj 2006 om ändring av beslut 2005/380/EG om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt

29

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top