EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:116:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 116, 29 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
29 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 655/2006 av den 27 april 2006 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 964/2003 på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta även import av vissa rördelar av järn eller stål som avsänts från Filippinerna, oavsett om de deklarerats ha ursprung i Filippinerna eller inte

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2006 av den 10 april 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 beträffande Förenade kungariket och om upphävande av rådets beslut 98/256/EG samt beslut 98/351/EG och 1999/514/EG ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2006 av den 27 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2006 av den 27 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2006 av den 27 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelningarna IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 661/2006 av den 28 april 2006 om undantag från förordning (EG) nr 312/2001 om tillämpningsföreskrifter för import av olivolja med ursprung i Tunisien med avseende på de månatliga begränsningarna för perioden 1 maj 2006–31 oktober 2006

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 662/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 8:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 663/2006 av den 28 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 343/2006 om inledande av uppköp av smör i vissa medlemsstater för perioden 1 mars–31 augusti 2006

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 664/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 39:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 maj 2006

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 666/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 667/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av exportbidragen för malt

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 668/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 670/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden från den 1 till den 31 maj 2006

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 671/2006 av den 28 april 2006 om rättelse av förordning (EG) nr 299/2006 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i februari 2006 enligt förordning (EG) nr 638/2003

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 672/2006 av den 28 april 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 8:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 673/2006 av den 28 april 2006 om den 8:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 av den 28 april 2006 om ändring för sextiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

58

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2006 om godkännande av medlemsstaternas program för undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar under 2006 [delgivet med nr K(2006) 780]

61

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2006 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2006) 1704]

68

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om antalet dagar inom ett område som beviljats Förenade kungariket, Danmark och Tyskland i enlighet med punkt 8.1 h i bilaga IIA till rådets förordning (EG) nr 51/2006 [delgivet med nr K(2006) 1714]

72

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2006/317/GUSP av den 10 april 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om säkerhets förfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

73

Avtal mellan Republiken Kroatien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

74

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/318/GUSP av den 27 april 2006 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

77

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/319/GUSP av den 27 april 2006 om Europeiska unionens militära insats till stöd för Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) under valprocessen

98

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top