EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 104, 13 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 104

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
13 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 586/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 587/2006 av den 12 april 2006 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 588/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 589/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 590/2006 av den 12 april 2006 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 591/2006 av den 12 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 592/2006 av den 12 april 2006 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 593/2006 av den 12 april 2006 om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 594/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 595/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 596/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 7:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 597/2006 av den 12 april 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 april 2006

27

 

*

Kommissionens direktiv 2006/39/EG av den 12 april 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl och tritikonazol som verksamma ämnen ( 1 )

30

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 april 2006 om utnämning av en generaladvokat vid Europeiska gemenskapernas domstol

36

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 april 2006 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol

37

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 april 2006 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

38

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 april 2006 om utnämning av domare och generaladvokater vid Europeiska gemenskapernas domstol

39

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2006 om ändring av beslut 2004/450/EG när det gäller standardkrav för innehållet i ansökningar om gemenskapsbidrag till program för utrotning, övervakning och bekämpning av TSE [delgivet med nr K(2006) 1247]  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens rekommendation av den 11 april 2006 om riskbegränsande åtgärder för ämnena dibutylftalat; 3,4-dikloroanilin; di-isodecyl-ftalat; 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C9-11-grenade alkylestrar, C10-rika; di-isononyl-ftalat; 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C8-10-grenade alkylestrar, C9-rika; etylendiamintetraacetat; metylacetat; monoklorättiksyra; n-pentan; tetranatriumetylendiamintetraacetat ( 1 )

45

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om ändring av beslut 2003/526/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2006) 1521]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om ändring av beslut 2003/135/EG i avsikt att utöka planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden av Nordrhein-Westfalen och Rheinland-Pfalz och att upphöra med dessa planer i andra områden av Rheinland-Pfalz (Tyskland) [delgivet med nr K(2006) 1531]

51

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om utnämning av ledamöter i kommittén för särläkemedel ( 1 )

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top