EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:099:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 99, 07 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 99

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
7 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 564/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 565/2006 av den 6 april 2006 om införande av undersöknings- och uppgiftskrav för importörer eller tillverkare av vissa prioriterade ämnen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 566/2006 av den 6 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan, om undantag från den förordningen och om ändring av förordning (EG) nr 219/2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av bananer med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i AVS-länderna för perioden 1 mars–31 december 2006

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 567/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 7 april 2006

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 568/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 569/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 23:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 570/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 571/2006 av den 6 april 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 572/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 573/2006 av den 6 april 2006 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2094/2005

20

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2006 — Statligt stöd nr C 22/2004 (f.d. N 648/2001) om skatteavdrag för yrkesfiskare (Sverige) [delgivet med nr K(2006) 265]  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 1248]  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens beslut av den 5 april 2006 om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma av svin i Kanada [delgivet med nr K(2006) 1258]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut av 5 april 2006 om ändring av beslut 2004/453/EG vad avser Sverige och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2006) 1259]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslut av den 6 april 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien [delgivet med nr K(2006) 1262]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslut av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 2006/254/EG [delgivet med nr K(2006) 1556]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top