EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:084:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 84, 23 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
23 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 469/2006 av den 22 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 470/2006 av den 22 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1063/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 471/2006 av den 22 mars 2006 om undantag för år 2006 från förordning (EG) nr 1445/95 när det gäller datum för utfärdande av exportlicenser inom nötköttssektorn

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 472/2006 av den 22 mars 2006 om undantag för år 2006 från förordning (EG) nr 1518/2003 när det gäller datum för utfärdande av exportlicenser inom sektorn för griskött

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 475/2006 av den 22 mars 2006 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 476/2006 av den 21 mars 2006 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

31

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2005 om den stödåtgärd som Nederländerna beviljat till förmån för AVR för hantering av farligt avfall [delgivet med nr K(2005) 1789]  ( 1 )

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000 ( EUT L 307 av den 24.11.2003 )

60

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1048/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( EUT L 178 av den 9.7.2005 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top