EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:082:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 82, 21 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 82

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
21 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 456/2006 av den 20 mars 2006 om rättelse av förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 457/2006 av den 20 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 458/2006 av den 20 mars 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 459/2006 av den 20 mars 2006 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 460/2006 av den 20 mars 2006 om utfärdande av importlicenser för vitlök som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 393/2006

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 461/2006 av den 20 mars 2006 om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 392/2006

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/33/EG av den 20 mars 2006 om ändring av direktiv 95/45/EG när det gäller para-orange (E 110) och titandioxid (E 171) (1)

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2005 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av API- och PNR-data

14

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare och passageraruppgifter

15

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/231/GUSP av den 20 mars 2006 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2005/936/GUSP

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top