Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 55, 25 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
25 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 337/2006 av den 24 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 338/2006 av den 24 februari 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2006 av den 24 februari 2006 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller import av levande nötkreatur och av produkter från nötkreatur, får och getter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2006 av den 24 februari 2006 om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av smör och grädde samt om undantag från förordning (EG) nr 2771/1999

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2006 av den 24 februari 2006 om antagande av specifikationer för 2007 års ad hoc-modul om olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade hälsoproblem i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 och om ändring av förordning (EG) nr 384/2005 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2006 av den 24 februari 2006 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 428/2005 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 343/2006 av den 24 februari 2006 om uppköp av smör i vissa medlemsstater under perioden 1 mars–31 augusti 2006

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 344/2006 av den 24 februari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 februari 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

20

 

*

Rådets beslut av den 20 februari 2006 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Kroatien och om upphävande av beslut 2004/648/EG

30

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder avseende vissa flyghundar, hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och Australien [delgivet med nr K(2006) 417]  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslut av den 24 februari 2006 om förebyggande vaccination mot högpatogen aviär influensa av typ H5N1 och om därtill knutna bestämmelser om förflyttningar i Nederländerna [delgivet med nr K(2006) 630]

47

 

*

Kommissionens beslut av den 24 februari 2006 om förebyggande vaccination mot högpatogen aviär influensa av typ H5N1 och om därtill knutna bestämmelser om förflyttningar i Frankrike [delgivet med nr K(2006) 632]

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top