EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:040:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 40, 11 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 40

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
11 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 239/2006 av den 10 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 240/2006 av den 10 februari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 241/2006 av den 10 februari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1004/2001 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 242/2006 av den 10 februari 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 243/2006 av den 10 februari 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 244/2006 av den 10 februari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2006 av den 10 februari 2006 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 av den 10 februari 2006 om ändring för sextiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 1/2005 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 9 mars 2005 om Bulgariens deltagande i gemenskapssystemet för snabbt informationsutbyte om faror som härrör från användningen av konsumentprodukter (RAPEX-systemet) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

15

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2006 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om förlängning för perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

17

Avtal genom skriftväxling om förlängning för perioden 1 juni 2005–31 maj 2006 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes regering om fiske utanför São Tomé och Príncipes kust

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 6 februari 2006 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till Tyskland och Portugal till deras program för att stärka infrastrukturerna för växtskyddskontroller av växter och växtprodukter från tredjeländer [delgivet med nr K(2006) 238]

21

 

*

Kommissionens beslut av den 10 februari 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i vissa tredjeländer (delgivet med nr K(2006) 332)  ( 1 )

24

 

*

Kommissionens beslut av den 10 februari 2006 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med misstänkta fall av högpatogen aviär influensa hos vilda fåglar i Grekland [delgivet med nr K(2006) 455]

26

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 3 februari 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/2)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top