EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 36, 08 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 36

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
8 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 206/2006 av den 7 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 207/2006 av den 7 februari 2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2006 av den 7 februari 2006 om ändring av bilagorna VI och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bearbetningskrav för biogas- och komposteringsanläggningar och krav för naturgödsel ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2006 av den 7 februari 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 809/2003 och (EG) nr 810/2003 när det gäller förlängning av giltighetstiden för övergångsbestämmelserna för komposterings- och biogasanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ( 1 )

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 210/2006 av den 7 februari 2006 om fastställande för regleringsåret 2006/07 av stödbeloppet för tomater avsedda för bearbetning

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 211/2006 av den 7 februari 2006 om undantag från förordning (EG) nr 1433/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd

36

 

*

Kommissionens direktiv 2006/16/EG av den 7 februari 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa oxamyl som verksamt ämne ( 1 )

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2006 om ändring och förlängning av beslut 2001/923/EG om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet)

40

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2006 om att utsträcka tillämpningen av beslut 2006/75/EG om ändring och förlängning av beslut 2001/923/EG om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet) till att även omfatta icke-deltagande medlemsstater

42

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 23 december 2005 om upprättande av en högnivågrupp för konkurrenskraft, energi och miljö

43

 

*

Kommissionens beslut av den 31 januari 2006 om finansiellt stöd från gemenskapen för genomförandet av en epidemiologisk undersökning och åtgärder för övervakning av bluetongue i samband med nödåtgärder för att bekämpa sjukdomen i Portugal 2004 och 2005 [delgivet med nr K(2006) 166]

45

 

*

Kommissionens beslut av den 31 januari 2006 om ändring av besluten 2005/759/EG och 2005/760/EG med avseende på förlängning av deras tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2006) 187]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 2006 om tillstånd för vissa medlemsstater att tillämpa det undantag som anges i artikel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EEG om identifikation och registrering av djur [delgivet med nr K(2006) 172]

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top