EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:025:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 25, 28 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
28 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 151/2006 av den 24 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 152/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2006 av den 27 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1819/2005 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 154/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 155/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 156/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 97:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 157/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 158/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 33:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 159/2006 av den 27 januari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 160/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2006 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/10/EG av den 27 januari 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa forklorfenuron och indoxakarb som verksamma ämnen ( 1 )

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 24 januari 2006 om makroekonomiskt stöd till Georgien

28

 

*

Rådets beslut av den 24 januari 2006 om bemyndigande för Lettland att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top