EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 19, 24 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
24 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 109/2006 av den 23 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 110/2006 av den 23 januari 2006 om övergångsåtgärder för exportlicenser för export av olivolja från gemenskapen till tredjeländer

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 111/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 112/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 93/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 113/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 94/2006 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/8/EG av den 23 januari 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ( 1 )

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 23 december 2005 om ändring av den interna arbetsordningen

20

 

*

Kommissionens rekommendation av den 18 januari 2006 om ett samordnat övervakningsprogram för gemenskapen för år 2006 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2007 [delgivet med nr K(2006) 11]  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslut av den 16 januari 2006 om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2006) 16]  ( 1 )

30

 

*

Kommissionens beslut av den 18 januari 2006 om förlängning av tidsfristen för anbringande av öronmärken på vissa nötkreatur [delgivet med nr K(2006) 43]  ( 1 )

32

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/29/GUSP av den 23 januari 2006 om upphävande av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP om vapenexport till f.d. Jugoslavien

34

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/30/GUSP av den 23 januari 2006 om förlängning och komplettering av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

36

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/31/GUSP av den 23 januari 2006 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Liberia

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top