Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 347, 30 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 347

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
30 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2174/2005 av den 21 december 2005 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Japan i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2175/2005 av den 21 december 2005 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, och om komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2176/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2006 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2177/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2006 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2178/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2006

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2179/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2006

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2180/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2006

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2181/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2006

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2182/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelningarna IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 av den 22 december 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2184/2005 av den 23 december 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 796/2004 och (EG) nr 1973/2004 angående tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

61

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2185/2005 av den 27 december 2005 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2006 för får, getter, fårkött och getkött

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2186/2005 av den 27 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

74

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 21 december 2005 om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Japan i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994

75

 

*

Rådets beslut av den 21 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen

78

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen

80

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 15 november 2005 om ändring av dess arbetsordning

83

 

*

Beslut av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté nr 2/2005 av den 25 november 2005 om ändring av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

91

 

*

Beslut nr 1/2005 av den Gemensamma Veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska Gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 december 2005 om ändring av tillägg 6 till bilaga 11 till avtalet

93

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005

97

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2163/2005 av den 22 december 2005 om avslag på ansökningar om exportlicenser för nötköttsprodukter ( EUT L 342 av den 24.12.2005 )

99

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top