EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:327:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 327, 14 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
14 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2025/2005 av den 13 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2026/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 och därpå följande år av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor från Turkiet som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2027/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Island som framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2030/2005 av den 13 december 2005 om öppnande för år 2006 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2005 av den 12 december 2005 om förbud mot fiske efter beryxfiskar i zonerna III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (gemenskapens vatten och internationella vatten) av fartyg under spansk flagg

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2005 av den 12 december 2005 om förbud mot fiske efter dolkfisk i ICES-områdena V, VI, VII, XII (gemenskapens vatten och internationella vatten) av fartyg under spansk flagg

17

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information rörande förklaringarna från Republiken Frankrike och Republiken Ungern om godtagande av domstolens behörighet att meddela förhandsavgöranden om de rättsakter som avses i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2005 om ändring av beslut 2004/695/EG och 2004/840/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens finansiella bidrag till vissa medlemsstater för deras program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser år 2005 [delgivet med nr K(2005) 4792]

20

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/888/GUSP av den 12 december 2005 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer misstänkta för inblandning i mordet på Libanons förre ministerpresident Rafik Hariri

26

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/889/GUSP av den 12 december 2005 om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

28

 

*

Rådets beslut 2005/890/GUSP av den 12 december 2005 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/179/GUSP om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

33

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top