EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 316, 02 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
2 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1966/2005 av den 1 december 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2061/89 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1967/2005 av den 1 december 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1968/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1969/2005 av den 1 december 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1970/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1971/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om tillstånd för Frankrike att i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG förbjuda saluföring till slutanvändare, för sådd eller plantering i vissa regioner i Frankrike, av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. som kommer från Iberiska halvön och som inte är lämpligt att användas i dessa områden [delgivet med nr K(2005) 4534]

14

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn i Polen (delgivet med nr K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om ändring av beslut 2005/734/EG om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden [delgivet med nr K(2005) 4687]  ( 1 )

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen ( EUT L 225 av den 31.8.2005 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top