EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 16 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
16 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1858/2005 av den 8 november 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Republiken Sydafrika och Ukraina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1859/2005 av den 14 november 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2005 av den 15 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2005 av den 15 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1064/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det litauiska interventionsorganet

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2005 av den 15 november 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det litauiska interventionsorganet för bearbetning till mjöl i gemenskapen

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1863/2005 av den 15 november 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det lettiska interventionsorganet för bearbetning till mjöl i gemenskapen

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2005 av den 15 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standard) nr 1 och IAS (International Accounting Standard) nr 32 och 39 ( 1 )

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1865/2005 av den 15 november 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 november 2005

58

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om undertecknande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

61

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

62

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 november 2005 om tillstånd för Tyskland att fortsätta försöken med en ny oenologisk metod [delgivet med nr K(2005) 4376]

71

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/792/GUSP av den 14 november 2005 om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

72

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/793/GUSP av den 14 november 2005 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top