EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:292:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 292, 08 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 292

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
8 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1813/2005 av den 7 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1814/2005 av den 7 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 580/2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1815/2005 av den 7 november 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2742/90 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2204/90

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1816/2005 av den 7 november 2005 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 8 november 2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1817/2005 av den 7 november 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

8

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan

10

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 november 2005 om ändring av beslut 2002/499/EG om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Republiken Korea [delgivet med nr K(2005) 4235]

11

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/776/GUSP av den 7 november 2005 om ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien

13

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top