EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:253:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 253, 29 september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 253

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
29 september 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1571/2005 av den 28 september 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1572/2005 av den 28 september 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den spanska marknaden av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1573/2005 av den 28 september 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av råg som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning till bioetanol som skall användas till produktion av biodrivmedel i gemenskapen

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1574/2005 av den 28 september 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1575/2005 av den 28 september 2005 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1576/2005 av den 28 september 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om tidpunkten för ikraftträdande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

20

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2005 om ett förfarande i enlighet med artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) [delgivet med nr K(2005) 1829]  (1)

21

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top