Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 02 augusti 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
2 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1260/2005 av den 1 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 av den 20 juli 2005 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1262/2005 av den 1 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 27/2005 avseende fiskemöjligheterna när det gäller sill i zonerna I och II

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2005 av den 28 juli 2005 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr 798/2004 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2004 av den 28 juli 2005 om ändring för fyrtionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2005 av den 29 juli 2005 om förbud mot fiske efter tobisfiskar i ICES-områdena IIa, IIIa och IV i gemenskapens vatten med fartyg som seglar under dansk flagg

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2005 av den 29 juli 2005 om införande av ett förbud mot fiske efter i marulk ICES-zonerna VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 av fartyg som seglar under fransk flagg

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2005 av den 1 augusti 2005 om tillåtelse att lämna in ansökningar om bidragslicenser enligt vad som anges i artikel 38.1 i förordning (EG) nr 1043/2005

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2005 av den 1 augusti 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2191/81 om beviljande av stöd till icke vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1269/2005 av den 1 augusti 2005 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1270/2005 av den 1 augusti 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2005 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 992/2005 kan godkännas

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1271/2005 av den 1 augusti 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2005 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien kan godkännas

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1272/2005 av den 1 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1273/2005 av den 1 augusti 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1274/2005 av den 1 augusti 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

44

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/761/EG av den 26 oktober 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/24/EEG beträffande statistiska undersökningar av nötkreaturspopulationen och nötkreatursproduktionen ( EUT L 337 av den 13.11.2004 )

46

 

*

Rättelse till rättelsen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ( EUT L 200 av den 7.6.2004 )

47

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top