Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:194:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 194, 26 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
26 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1191/2005 av den 25 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1195/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2005 av den 22 juli 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2005 av den 25 juli 2005 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (apelsiner)

11

 

*

Kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 25 juli 2005 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1)

12

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/575/GUSP av den 18 juli 2005 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (ESFA)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top