EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 193, 23 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
23 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1184/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1185/2005 av den 22 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1186/2005 av den 22 juli 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2005 av den 22 juli 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1188/2005 av den 22 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 761/2005 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Frankrike

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1189/2005 av den 20 juli 2005 om förbud mot fiske efter tunga i ICES-områdena VII b, c med fartyg som seglar under fransk flagg

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2005 av den 20 juli 2005 om ändring för fyrtioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

27

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2005 om utnämning av två tyska ledamöter och två tyska suppleanter i Regionkommittén

29

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2005 om ändring av beslut 2001/264/EG om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juli 2005 om ändring av beslut 2000/86/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 97/368/EG, beträffande utnämning av behörig myndighet och förlaga till sundhetsintyg [delgivet med nr K(2005) 2751]  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2005 om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina [delgivet med nr K(2005) 2764]  ( 1 )

41

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/574/GUSP av den 18 juli 2005 om stöd för IAEA:s verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och kontroll och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top