EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 172, 05 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 172

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
5 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1039/2005 av den 21 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 avseende märkning av ägg

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2005 av den 4 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 vad gäller fastställande av den avgörande händelsen för växelkursen för stöd som omfattas av förordning (EG) nr 1782/2003 och om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004

76

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2760/98 om genomförande av ett program för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Phareprogrammet

78

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1046/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 958/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/286/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Republiken Bulgarien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2005 av den 4 juli 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

81

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/481/GUSP av den 13 juni 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

83

Avtal mellan Ukraina och Europeiska unionen om säkerhetsförfarandena för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top