Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:158:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 158, 21 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 158

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
21 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 933/2005 av den 20 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 934/2005 av den 20 juni 2005 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 935/2005 av den 20 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 936/2005 av den 20 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 beträffande den prognostiserade försörjningsbalansen i de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmål, vegetabiliska oljor och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt leverans av vissa levande djur

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 937/2005 av den 20 juni 2005 om fastställande för perioden 1 juli 2004–31 mars 2005 av stödbeloppet för orensad bomull för regleringsåret 2004/05

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 938/2005 av den 20 juni 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 939/2005 av den 20 juni 2005 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 940/2005 av den 20 juni 2005 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött kan accepteras

16

 

*

Kommissionens direktiv 2005/42/EG av den 20 juni 2005 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG avseende kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna II, IV och VI till den tekniska utvecklingen ( 1 )

17

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Rådets beslut av den 3 mars 2005 om tillstånd till utsläppande på marknaden av livsmedel och livsmedelsingredienser från den genetiskt modifierade majslinjen NK 603 som nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2005) 580]

20

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juni 2005 avseende Frankrikes begäran om undantag från fordonsskatten i enlighet med artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [delgivet med nr K(2005) 1818]  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juni 2005 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper i Nya Zeeland och Förenta staterna [delgivet med nr K(2005) 1812]  ( 1 )

24

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/451/RIF av den 13 juni 2005 om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 871/2004 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem bland annat i kampen mot terrorism

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top