EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 18 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
18 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 919/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 827/2004 rörande förbud mot import av storögd tonfisk från Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone samt om upphävande av förordning (EG) nr 826/2004 rörande förbud mot import av blåfenad tonfisk från Ekvatorialguinea och Sierra Leone och förordning (EG) nr 828/2004 rörande förbud mot import av svärdfisk från Sierra Leone

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 921/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 922/2005 av den 17 juni 2005 om utfärdande av exportlicens för vin

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2005 av den 15 juni 2005 om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80 000 ton vete, 80 000 ton majs och 40 000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2005 av den 17 juni 2005 om den 84:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 925/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 20:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 927/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 337:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 21:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

19

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/447/GUSP av den 14 mars 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

21

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top