EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:152:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 152, 15 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 152

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
15 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 889/2005 av den 13 juni 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av förordning (EG) nr 1727/2003

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 890/2005 av den 14 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 891/2005 av den 14 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 458/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

9

 

 

Kommissionens förördning (EG) nr 892/2005 av den 14 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 462/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det tyska interventionsorganet

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 893/2005 av den 14 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1520/2000 när det gäller vissa belopp som fastställs i artikel 14 i denna

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 894/2005 av den 14 juni 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 895/2005 av den 14 juni 2005 om fastställande av exportbidrag för olivolja

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2005 om upphävande av kommissionens beslut 2005/63/EG om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2005) 1705]  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2005 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2005) 1707]  ( 1 )

19

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2005 om ändring av kommissionens beslut 2005/131/EG när det gäller ekonomiskt stöd till ett av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) i Förenade kungariket för år 2005 [delgivet med nr K(2005) 1711]

20

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/440/GUSP av den 13 juni 2005 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/829/GUSP

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top