Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:130:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 130, 24 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 130

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
24 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 773/2005 av den 23 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 774/2005 av den 23 maj 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det spanska interventionsorganet

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 775/2005 av den 23 maj 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det italienska interventionsorganet

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 776/2005 av den 19 maj 2005 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2005 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2005 av den 23 maj 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

Beslut som fattats genom överenskommelse på stats- eller regeringschefsnivå mellan regeringarna i de medlemsstater som har euron som valuta av den 20 maj 2005 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

16

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 17 maj 2005 om ändring av beslut 2004/233/EG vad beträffar förteckningen över de laboratorier som godkänts för att kontrollera rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur [delgivet med nr K(2005) 1439]  (1)

17

 

*

Kommissionens beslut av den 23 maj 2005 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue och villkor för förflyttning från eller genom dessa zoner [delgivet med nr K(2005) 1478]  (1)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top