EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:127:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 127, 20 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 127

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
20 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 758/2005 av den 19 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 759/2005 av den 19 maj 2005 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 760/2005 av den 19 maj 2005 om fastställande av de kvantiteter råtobak som får överföras till en annan sortgrupp inom ramen för garantitröskeln för skörden 2005 i Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 761/2005 av den 19 maj 2005 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Frankrike

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 762/2005 av den 19 maj 2005 om krisdestillation av bordsviner i Spanien enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 763/2005 av den 19 maj 2005 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i maj 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 764/2005 av den 19 maj 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 765/2005 av den 19 maj 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 766/2005 av den 19 maj 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 767/2005 av den 19 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 maj 2005 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

17

 

*

Kommissionens beslut av den 12 maj 2005 om ändring av besluten 2000/45/EG, 2001/405/EG, 2001/688/EG, 2002/255/EG och 2002/747/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2005) 1446]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens beslut av den 13 maj 2005 om granskning och godkännande av räkenskaperna för de av medlemsstaternas utgifter, vilka finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2004 [delgivet med nr K(2005) 1443]

22

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/386/GUSP av den 14 mars 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om Nya Zeelands deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

27

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om Nya Zeelands deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

28

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top