Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 126, 19 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 126

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
19 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 747/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 748/2005 av den 18 maj 2005 om inledande av anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2005 av den 18 maj 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2131/93 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 av den 18 maj 2005 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 751/2005 av den 17 maj 2005 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 752/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 753/2005 av den 18 maj 2005 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 754/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 19 maj 2005

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 755/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 19 maj 2005

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 756/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 757/2005 av den 18 maj 2005 om ändring för fyrtiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

38

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2005 om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt

40

 

*

Kommissionens beslut av den 4 maj 2005 om upprättande av ett frågeformulär för rapportering om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG [delgivet med nr K(2005) 1359]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens beslut av den 18 maj 2005 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Ungern [delgivet med nr K(2005) 1448]

55

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

EFTAs övervakningsmyndighet

 

*

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation nr 65/04/KOL av den 31 mars 2004 om ett samordnat program för offentlig kontroll av foder för 2004

59

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 718/2005 av den 12 maj 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 121 av den 13 maj 2005, s. 64 )

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top