EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:112:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 112, 03 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
3 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 692/2005 av den 28 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2605/2000 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa elektroniska vågar med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 693/2005 av den 2 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 694/2005 av den 2 maj 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurkor och körsbär utom surkörsbär

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

12

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2005 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket [delgivet med nr K(2005) 1307]

14

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/355/GUSP av den 2 maj 2005 om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo

20

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årligt finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen (EUT L 24 av den 27.1.2005)

24

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top