Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:110:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 110, 30 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 110

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
30 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 674/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 675/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 676/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 677/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 678/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 679/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 680/2005 av den 29 april 2005 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 54/2005 EG

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 681/2005 av den 29 april 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 beträffande villkoren för arealstöd för lin som odlas för fiberproduktion

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 682/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 162:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 683/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 162:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 684/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 81:a enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 685/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 334:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 686/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 18:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 687/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 17:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 688/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 maj 2005

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 689/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–31 maj 2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 690/2005 av den 29 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 691/2005 av den 29 april 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

35

 

*

Kommissionens direktiv 2005/31/EG av den 29 april 2005 om ändring av rådets direktiv 84/500/EEG med avseende på en förklaring om överensstämmelse och kvalitetskrav för analysmetoden för keramiska produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

36

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

40

 

*

Rådets beslut av den 18 januari 2005 om fastställande, i enlighet med artikel 104.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, av huruvida effektiva åtgärder har vidtagits av Republiken Ungern till följd av rådets rekommendationer i enlighet med artikel 104.7 i det fördraget

42

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 10 december 2003 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/E-2/37.857 – Organiska peroxider) [delgivet med nr K(2003) 4570 slutligt och rättelse K(2004) 4]

44

 

*

Kommissionens beslut av den 7 maj 2004 om stöd som har beviljats av Spanien till företag som tillverkar olivolja av pressrester – Statligt stöd C 21/02 (ex NN 14/02) [delgivet med nr K(2004) 1635]

48

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2004 om det stödsystem som genomförts av Konungariket Spanien till förmån för flygbolaget Intermediación Aérea SL [delgivet med nr K(2004) 3938]  ( 1 )

56

 

*

Beslut nr 2/2005 av den 30 mars 2005 av den kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande beträffande ändring av kapitel 3 i bilaga 1

78

 

*

Information angående ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

80

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 663/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget ( EUT L 108 av den 29.4.2005 )

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top