Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:108:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 108, 29 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 108

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
29 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 650/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2005 av den 28 april 2005 om ändring av förordning (EG) nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 652/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet, för leveransperioden 2005/2006

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 653/2005 av den 28 april 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2005 för kalvar med en vikt på högst 80 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1201/2004 kan beviljas

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2005 av den 28 april 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2005 för levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1204/2004 kan beviljas

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 655/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 29 april 2005

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 24:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 661/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 662/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 663/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 664/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 666/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 667/2005 av den 28 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 798/2004 rörande förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 668/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 670/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 671/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 672/2005 av den 28 april 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 487/2005

63

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 april 2005 om ändring av rådets beslut av den 16 december 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för fusionsprogrammet

64

 

*

Rådets beslut av den 25 april 2005 om utnämning av tre italienska ordinarie ledamöter och en italiensk suppleant i Regionkommittén

66

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2005 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till campingplatser [delgivet med nr K(2005) 1242]  ( 1 )

67

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2005 om ändring av beslut 2003/526/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Frankrike [delgivet med nr K(2005) 1249]  ( 1 )

87

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/340/GUSP av den 25 april 2005 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar och om ändring av gemensam ståndpunkt 2004/423/GUSP

88

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 645/2005 av den 27 april 2005 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal ( EUT L 107 av den 28.4.2005 )

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top