Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 27 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
27 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 631/2005 av den 26 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 632/2005 av den 26 april 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1185/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 633/2005 av den 26 april 2005 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, äpplen)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 634/2005 av den 26 april 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 635/2005 av den 26 april 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 636/2005 av den 26 april 2005 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i april 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 637/2005 av den 26 april 2005 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 638/2005 av den 26 april 2005 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

16

 

*

Kommissionens Direktiv 2005/30/EG av den 22 april 2005 om ändring, för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, av Europarlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon ( 1 )

17

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/329/GUSP av den 25 april 2005 om 2005 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen

32

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/330/GUSP av den 26 april 2005 om ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 426/2005 av den 15 mars 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa appreterade klädtyger av polyesterfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina ( EUT L 69 av den 16.3.2005 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top