Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:100:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 100, 20 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 100

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
20 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 603/2005 av den 12 april 2005 om ändring av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 604/2005 av den 19 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2005 av den 19 april 2005 om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2005 av den 19 april 2005 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2005 av den 18 april 2005 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

17

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2004 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra för att åtgärda den kris som drabbat persiko- och nektarinodlingen i Piemonte [delgivet med nr K(2004) 473]

19

 

*

Kommissionens beslut av den 22 september 2004 om Frankrikes stöd till Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Statligt stöd C 34/2003 (ex N 728/02) [delgivet med nr K(2004) 3350]  (1)

26

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2004 om den stödordning som Italien har genomfört till förmån för företag som gjort investeringar i områden som drabbades av naturkatastrofer 2002 [delgivet med nr K(2004) 3893]  (1)

46

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/316/GUSP av den 18 april 2005 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för effektivt genomförande av Internationella tribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top