EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:095:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 95, 14 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 95

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
14 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den 12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 561/2005 av den 13 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 562/2005 av den 5 april 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 563/2005 av den 13 april 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 1/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om antagande av ministerrådets för AVS–EG arbetsordning

44

 

*

Beslut nr 2/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel

48

 

*

Beslut nr 3/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om antagande av AVS–EG-ambassadörskommitténs arbetsordning

51

 

*

Beslut nr 2/2005 av AVS–EG-ambassadörskommittén av den 8 mars 2005 om antagande av arbetsordningen för AVS–EG-kommittén för tullsamarbete

54

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 september 2004 om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd [delgivet med nr K(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens beslut av den 31 mars 2005 om ändring av beslut 97/467/EG vad gäller införande av en anläggning i Kroatien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera ratitkött [delgivet med nr K(2005) 985]  ( 1 )

62

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/290/EG av den 4 april 2005 om förenklade intyg för import av sperma från nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG ( EUT L 93 av den 12.4.2005 )

64

 

*

Rättelse till avtal mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter ( EUT L 94 av den 13.4.2005 )

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top