EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:084:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 84, 02 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
2 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 520/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 av den 1 april 2005 om permanent godkännande av en fodertillsats och provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2005 av den 1 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2005 av den 1 april 2005 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2005 av den 1 april 2005 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2005 av den 1 april 2005 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2005 av den 1 april 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2005 om ingående av ett avtal om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

19

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och republiken Chile

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 495/2005 av den 30 mars 2005 om undantag från förordning (EG) nr 824/2000 när det gäller sista dag för leverans av spannmål till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 2004/05 ( EUT L 82 av den 31.3.2005 )

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top