EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 83, 01 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 83

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
1 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 496/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 497/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 1 april 2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 498/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 499/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 500/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 22:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 501/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–30 april 2005

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 502/2005 av den 31 mars 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1362/2000 med avseende på öppnande och förvaltning av tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Mexikos förenta stater

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 503/2005 av den 31 mars 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa produkter med ursprung i Konungariket Marocko

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 504/2005 av den 31 mars 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2793/1999 vad beträffar tullkvoten för beredningar av vissa frukter och tullkvoten för beredningar av vissa blandningar av frukter

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 505/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 507/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 508/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 509/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 510/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 511/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 512/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 513/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 april 2005

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 514/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 515/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 516/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av enhetsbelopp för förskott på produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåret 2004/05

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 517/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 518/2005 av den 31 mars 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 519/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

47

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 16 mars 2005 om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna

48

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens rekommendation av den 29 mars 2005 om tillhandahållande av hyrda förbindelser i Europeiska unionen – Del 2 – Prisaspekter på hyrda delförbindelser i grossistledet [delgivet med nr K(2005) 951]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top