Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 69, 16 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 69

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
16 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 424/2005 av den 15 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 425/2005 av den 15 mars 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 426/2005 av den 15 mars 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa appreterade klädtyger av polyesterfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 427/2005 av den 15 mars 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 mars 2005

34

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/215/EG:
Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av tio franska ordinarie ledamöter och sex franska suppleanter i Regionkommittén

37

 

 

Kommissionen

 

*

2005/216/EG:
Kommissionens beslut av den 9 mars 2005 om ändring av beslut 2003/828/EG med avseende på undantag från utförselförbudet för djur när det gäller inhemska transporter [delgivet med nr K(2005) 544]
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EG:
Kommissionens beslut av den 9 mars 2005 om fastställande av djurhälsovillkor och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur [delgivet med nr K(2005) 543]
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EG:
Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Saudiarabien [delgivet med nr K(2005) 563]
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EG:
Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten med avseende på Saudiarabien [delgivet med nr K(2005) 564]
 ( 1 )

55

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/220/GUSP av den 14 mars 2005 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2004/500/GUSP

59

 

*

Rådets beslut 2005/221/PESC av den 14 mars 2005 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2004/306/EG

64

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 februari 2005 om angrepp mot informationssystem

67

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 398/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull ( EUT L 65 av den 11.3.2005 )

72

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna ( EUT L 261 av den 6.8.2004 )

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top