Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:066:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 66, 12 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 66

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
12 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 410/2005 av den 11 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 411/2005 av den 11 mars 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 159:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 412/2005 av den 11 mars 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 159:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 413/2005 av den 11 mars 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 331:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 414/2005 av den 11 mars 2005 om den 78:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 415/2005 av den 11 mars 2005 om den 15:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 416/2005 av den 11 mars 2005 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 med avseende på import från Japan av vissa animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål ( 1 )

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 417/2005 av den 11 mars 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 418/2005 av den 11 mars 2005 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 419/2005 av den 11 mars 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/201/EG:
Beslut nr 5/2004 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 15 december 2004 om antagande, i enlighet med artikel 17.3 i beslut nr 2/2000, av en bilaga till nämnda beslut om ömsesidigt administrativt bistånd mellan myndigheter i tullfrågor

15

 

*

2005/202/EG:
Rådets beslut av den 31 januari 2005 om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

22

Tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

24

 

*

2005/203/EG:
Beslut nr 1/2005 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 21 februari 2005 om en rättelse till beslut nr 3/2004 av gemensamma rådet EU–Mexiko

27

 

*

Information om dagen för ikraftträdandet av tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till europeiska unionen

28

 

*

Information om dagen för ikraftträdandet av beslut nr 1/2005 av Gemensamma rådet EU–Mexiko rörande en rättelse till beslut nr 3/2004 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 29 juli 2004

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top