Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 65, 11 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
11 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 397/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 398/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 399/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för griskött

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 400/2005 av den 10 mars 2005 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 401/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 402/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 403/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 404/2005 av den 10 mars 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 405/2005 av den 10 mars 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 406/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 407/2005 av den 10 mars 2005 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2275/2004

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 408/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 409/2005 av den 10 mars 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2276/2004

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/196/EG:
Rådets beslut av den 21 februari 2005 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förlängning och ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om handel med textilprodukter

25

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina, företrätt av Ukrainas regering, om förlängning och ändring av 1993 års avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Ukraina om handel med textilprodukter

26

 

 

Kommissionen

 

*

2005/197/EG:
Kommissionens beslut av den 9 mars 2005 om godkännande av 2005 års tekniska handlingsplan för förbättring av jordbruksstatistiken (delgivet med nr K(2005) 531)

30

 

*

2005/198/EG:
Kommissionens beslut av den 8 mars 2005 om upphävande av beslut 2004/440/EG om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för en viss anläggning inom mjölksektorn i Slovakien (delgivet med nr K(2005) 519)
 ( 1 )

33

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/199/GUSP av den 31 januari 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om Republiken Albaniens deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

34

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om Republiken Albaniens deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top