EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:059:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 59, 05 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 59

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
5 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 374/2005 av den 28 februari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 375/2005 av den 4 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2005 av den 4 mars 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 377/2005 av den 4 mars 2005 om upphävande av förordning (EG) nr 72/2005 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2005 av den 4 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1168/1999 om handelsnormer för plommon

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/174/EG:
Kommissionens beslut av den 28 februari 2005 om fastställandet av riktlinjer för att komplettera del B av bilaga II till rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (delgivet med nr K(2005) 413)
 ( 1 )

20

 

*

2005/175/EG:
Kommissionens rekommendation av den 1 mars 2005 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel år 2005
 ( 1 )

27

 

*

2005/176/EG:
Kommissionens beslut av den 1 mars 2005 om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG (delgivet med nr K(2004) 993)
 ( 1 )

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top