Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:057:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 57, 03 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 57

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
3 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2005 av den 2 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2005 av den 2 mars 2005 om godkännande utan tidsbegränsning av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2005 av den 2 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 360/2005 av den 2 mars 2005 om inledande av offentliga auktioner av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

15

 

*

Kommissionens direktiv nr 2005/16/EG av den 2 mars 2005 om ändring av bilagorna I–V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

19

 

*

Kommissionens direktiv 2005/17/EG av den 2 mars 2005 om ändring av vissa bestämmelser i direktiv 92/105/EEG om växtpass

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/18/EG av den 2 mars 2005 om ändring av direktiv 2001/32/EG med avseende på vissa skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 908/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av flera förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 163 av den 30.4.2004)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top