EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 52, 25 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
25 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 303/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 304/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 305/2005 av den 19 oktober 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 312/2003 vad beträffar tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Chile

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 306/2005 av den 24 februari 2005 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen ( 1 )

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 307/2005 av den 24 februari 2005 om öppnande av en förmånstullkvot för import av rörråsocker med ursprung i AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 2005–30 juni 2005

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 308/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 309/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 310/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 311/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 312/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 313/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 314/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 315/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 316/2005 av den 24 februari 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 317/2005 av den 24 februari 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 319/2005 av den 24 februari 2005 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2275/2004

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 320/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 321/2005 av den 24 februari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2276/2004

36

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/157/EG:
Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av två tyska ordinarie ledamöter och två tyska suppleanter i Regionkommittén

37

 

*

2005/158/EG:
Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

39

 

*

2005/159/EG:
Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av sex belgiska ordinarie ledamöter och åtta belgiska suppleanter i Regionkommittén

40

 

 

Kommissionen

 

*

2005/160/EG:
Kommissionens beslut av den 27 oktober 2004 om godkännande av skriftväxling mellan FN:s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) och Europeiska gemenskapernas kommission om samarbete vid katastrofinsatser (vid samtidiga insatser i ett katastrofdrabbat land)
 ( 1 )

42

 

*

2005/161/EG:
Kommissionens beslut av den 24 februari 2005 om ekonomiskt stöd från gemenskapen år 2005 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) (delgivet med nr K(2005) 392)

49

 

*

2005/162/EG:
Kommissionens Rekommendation av den 15 februari 2005 om uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer
 ( 1 )

51

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid dessa gemenskaper, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 ( EGT L 56, 4.3.1968 ) och senast ändrades genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 ( EUT L 124 av den 27.4.2004 )

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top