EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:047:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 47, 18 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 47

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
18 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 265/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 266/2005 av den 17 februari 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 267/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 268/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 18 februari 2005

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 269/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 270/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 271/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 19:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 273/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 274/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 275/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 276/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2275/2004

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 277/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2005 av den 17 februari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2276/2004

23

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/135/EG:
Rådets beslut av den 11 maj 2004 om upphävande av beslutet att det föreligger ett alltför stort underskott i Portugal

24

 

*

2005/136/EG:
Rådets beslut av den 2 juni 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Nederländerna

26

 

 

Kommissionen

 

*

2005/137/EG:
Kommissionens beslut av den 15 oktober 2003 om regionen Valloniens finansiella deltagande i företaget Carsid SA (delgivet med nr K(2003) 3527)
 ( 1 )

28

 

*

2005/138/EG:
Kommissionens beslut av den 16 februari 2005 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av djur från och inom en restriktionszon i Portugal mot bakgrund av ett utbrott av bluetongue i denna medlemsstat (delgivet med nr K(2005) 335)
 ( 1 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top