EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:027:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 27, 29 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 27

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
29 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 143/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 144/2005 av den 28 januari 2005 om den 75:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 145/2005 av den 28 januari 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av bariumkarbonat med ursprung i Folkrepubliken Kina

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 146/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av en procentsats för godkännande av avtal om frivillig destillation av bordsvin

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 147/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 156:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 148/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 156:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 149/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 328:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 150/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 12:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 151/2005 av den 28 januari 2005 om den 11:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 152/2005 av den 28 januari 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2005 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1202/2004 kan godkännas

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2005 av den 28 januari 2005 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 154/2005 av den 28 januari 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 155/2005 av den 28 januari 2005 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 156/2005 av den 28 januari 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

37

 

*

Kommissionens direktiv 2005/5/EG av den 26 januari 2005 om ändring av direktiv 2002/26/EG avseende provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av ochratoxin A i vissa livsmedel ( 1 )

38

 

*

Kommissionens direktiv 2005/7/EG av den 27 januari 2005 om ändring av direktiv 2002/70/EG om fastställande av krav för bestämning av gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB i foder ( 1 )

41

 

*

Kommissionens direktiv 2005/8/EG av den 27 januari 2005 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder ( 1 )

44

 

*

Kommissionens direktiv 2005/9/EG av den 28 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, avseende kosmetiska produkter, i syfte att anpassa bilaga 7 till den tekniska utvecklingen ( 1 )

46

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/64/EG:
Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om genomförande av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och centrum [delgivet med nr K(2005) 118]
 ( 1 )

48

 

*

2005/65/EG:
Kommissionens beslut av den 28 januari 2005 om tilläggsgarantier under en övergångsperiod för Danmark i samband med förändringen av dess status som icke-vaccinerande för Newcastlesjuka (delgivet med nr K(2005) 143)
 ( 1 )

52

 

*

2005/66/EG:
Kommissionens beslut av den 28 januari 2005 om upphävande av beslut 2003/363/EG om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i vissa områden i Belgien (delgivet med nr K(2005) 144)
 ( 1 )

54

 

*

2005/67/EG:
Kommissionens beslut av den 28 januari 2005 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk (delgivet med nr K(2005) 148)
 ( 1 )

55

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

2005/68/GUSP:
Rådets beslut av den 24 januari 2005 om ändring av beslut 2004/197/GUSP om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena)

59

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/69/RIF av den 24 januari 2005 om utbyte av vissa uppgifter med Interpol

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top