Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:022:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 22, 26 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 22

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
26 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 112/2005 av den 25 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 113/2005 av den 25 januari 2005 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2005 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien kan godkännas

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/53/EG:Kommissionens beslut av den 25 januari 2005 om tillämpningen av artikel 3.3 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG på radioutrustning som är avsedd att ingå i det automatiska identifieringssystemet (AIS) (delgivet med nr K(2005) 110)  (1)

14

 

*

2005/54/EG:Kommissionens beslut av den 25 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 92/34/EEG i syfte att förlänga undantaget med avseende på importvillkoren för fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion från tredjeländer (delgivet med nr K(2005) 114)

16

 

*

2005/55/EG:Kommissionens beslut av den 25 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 92/33/EEG i syfte att förlänga undantaget med avseende på importvillkoren för föröknings- och plantmaterial av grönsaker från tredjeländer (delgivet med nr K(2005) 115)

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top