EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:021:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 21, 25 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 21

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
25 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 108/2005 av den 24 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 109/2005 av den 24 januari 2005 om definitionen av varje medlemsstats ekonomiska territorium vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 110/2005 av den 24 januari 2005 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 oktober–31 december 2003

5

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Europaparlamentet

 

*

2005/46/EG, Euratom:
Europaparlamentets beslut av den 11 januari 2005 om utnämnande av Europeisk ombudsman

8

 

 

Rådet

 

*

2005/47/EG:
Rådets beslut av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att beakta utvidgningen av Europeiska unionen och den europeiska grannskapspolitiken

9

 

*

2005/48/EG:
Rådets beslut av den 22 december 2004 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till vissa typer av projekt i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland

11

 

*

2005/49/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 18 januari 2005 om reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 3.3 i bilaga I till protokollet om domstolens stadga

13

 

 

Kommissionen

 

*

2005/50/EG:
Kommissionens beslut av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (delgivet med nr K(2005) 34)
 ( 1 )

15

 

*

2005/51/EG:
Kommissionens beslut av den 21 januari 2005 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för import av jord som förorenats av bekämpningsmedel eller långlivade organiska föroreningar med avseende på dekontaminering (delgivet med nr K(2005) 92)

21

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

2005/52/EG, Euratom:
Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) andra ändringsbudget för 2004

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top