Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:020:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 20, 22 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 20

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
22 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 101/2005 av den 21 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 102/2005 av den 21 januari 2005 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 103/2005 av den 21 januari 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det grekiska interventionsorganet

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 104/2005 av den 21 januari 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av paddyris som innehas av det spanska interventionsorganet

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 105/2005 av den 17 november 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och förordning (EG) nr 1547/1999 i fråga om transporter av vissa slags avfall till Kina och Saudiarabien ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 106/2005 av den 21 januari 2005 om annullering av vissa importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 och om frisläppande av säkerheter för dessa

14

 

*

Kommissionens direktiv 2005/2/EG av den 19 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Ampelomyces quisqualis och Gliocladium catenulatum som verksamma ämnen ( 1 )

15

 

*

Kommissionens direktiv 2005/3/EG av den 19 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa imazosulfuron, laminarin, metoxifenozid och S-metolaklor som verksamma ämnen ( 1 )

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/42/EG:
Kommissionens beslut av den 22 december 2004 om fastställande av gemenskapens ståndpunkt beträffande förvaltningsorganens beslut avseende revidering av del II om fastställande av bildskärmsspecifikationer i bilaga C till avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

24

 

*

2005/43/EG:
Kommissionen beslut av den 30 december 2004 om ändring av kommissionens beslut 95/388/EG avseende uppdatering av modeller för hälsointyg för handel inom gemenskapen med sperma, ägg och embryon från får och getter (delgivet med nr K(2004) 5544)
 ( 1 )

34

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/44/GUSP av den 20 december 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets medverkan i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (operation ALTHEA)

41

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (operation ALTHEA)

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top